Web İle İlgili Terimler, WordPress Nedir? Nasıl Kullanılır?

A. GENEL

       1. WordPress bir içerik yönetim sistemidir. Matt Mullenweg tarafından oluşturulan bu sistem zaman içerisinde kullanıcılarının ilgisiyle kendine özgü bir ekosistem haline gelmiştir. Bugün bazı büyük firmaların da aralarında olduğu pek çok internet sitesi alt yapısında bu sağlam ve esnek sistemi kullanmaktadır. WordPress esas olarak blog yazarları için tasarlanmış olsa da kullanım alanı zamanla genişlemiş ve e-ticaret sitelerinden portfolyo sitelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılabilir hale gelmiştir. Aslında teorik olarak her türlü web sitesi konseptini WordPress ile yaratabilirsiniz ancak bunun için biraz kod bilgisi ve tasarım bilgisi gerekiyor.

      2. Toplamda 70 milyona yakın web sitesinde kullanılan ve dünyanın en popüler bir milyon internet sitesinin %17’si tarafından tercih edilen WordPress; basit bir içerik yönetim sistemi olmanın ötesinde önemli bir platform olma yolundadır. 

      3. Standart bir WordPress sitesini incelediğinizde açılış sayfasında en son yazılan blog yazılarının kısa özetlerini görürsünüz. Sitede temel olarak “Sayfalar” ve “Yazılar” vardır. Sayfalar daha az sayıdadır ve daha ön plana çıkarmak isteyeceğiniz bilgiler içindir (ör: Hakkımda, Arşiv, İletişim vb.). Yazılar ise daha çok sayıda olup blog ya da günce yazıları için bu şablonlar kullanılır. İleri seviye WordPress bilgisi olanlar bu “Yazı” şablonlarını değiştirebilir veya çeşitlendirebilir böylece örneğin bir video veya fotoğraf galerisi sitesi oluşturabilirler.

      4. Web Tasarım Kavramı

                a. Herhangi bir kurumun kurumsal kimliğinin yansıtılması ve tanıtım faaliyetinin gerçekleşmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası ağ ortamında yayınlanan online sistemlere web sitesi ve bu sitelerin oluşturulma sürecine web tasarım denir.

                b. Web Tasarım birçok dalda ele alınır. Bunlar;

                      (1) Hosting (yer sağlama)

                      (2) Domain Registry (İsim Tescili)

                      (3) Görsel Tasarım

                      (4) Yazılım

                c. Bir web tasarım projesi bu dört ana dalda çalışmalar yaparak üretilir. Bu dört ana dal birbiri ile bütünlük sağlar ve sonuç olarak yapılan çalışmalar neticesinde bir web sitesi ortaya çıkar.

                d. Web tasarım alanında ve sektöründe faaliyet gösterecek kişi yada şahıslar yani webmaster’lar bu dört unsuru ayrıntı ve incelikleri ile bilerek etkili şekilde kullanabilmelidirler.

      5. Tasarım Ve Projelendirme 

                a. Öncelikle sitenin alan adının ne olacağına karar verilmelidir. Bu konuda aşağıdaki kriterlere uyulmalıdır.

                      (1) Sitenizin isminin kolay okunabilir ve yazılabilir olmasına dikkat ediniz.

                      (2) Sitenizin içerigiyle ve ya firmanızın ticaret ünvanıyla uyumlu olmasına dikkat ediniz.

                      (3) Alan adınızın tescilinin ardından siteniz için güvenli bir server seçilmelidir.

                      (4) Sitenizin dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmasını sağlamalısınız.

                      (5) Yayımı esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları minimuma indirilmesi sağlanmalıdır.

                      (6) Sayfaların hızlı ve kolay açılabilmesini sağlamalısınız.

                      (7)Çalışacağınız kurumla birlikte hosting seçeneklerini değerlendirirken göz önünde bulundurmanız gereken kriterler olmalıdır.

                b. Proje içeriği belirlenirken nelere öncelik vereceği belirlenmelidir. Sitenin içeriği kabaca şu başlıklar altında olmalıdır.

                      (1) Firma tanıtımı: Firmanın amaç ve hedefleri, kurumsal kimliği, örgüt kültürü ve çalışma anlayışını belirtmeliyiz. İletişim bilgileri veya dinamik erişim formları bulunmalıdır.

                      (2)Ürün Katalogları: Ürünlerinizin detaylı bilgi ve fiyat çeşitlerini sunmalısınız. Ürünlerin rahatça bulunabilmesi için arama modülleri sayesinde kullanıcıların gireceği anahtar kelimelere daha rahat ulaşmamızı sağlayabilir.

                      (3) Ürün Tanıtımı: Ürünlerinizi internetin sağladığı renkli resim ve hareketli animasyon avantajları ile tanıtmalısınız.

                      (4) Bilginin Organize Edilmesi: Sitenin hangi kısmının statik hangi kısmının dinamik sayfalardan oluşacağını belirlemelisiniz. Eğer ürün tanıtımı ağırlıklı bir yapı düşünüyorsanız dinamik sayfalara ağırlık vermelisiniz. Dinamik sayfaları oluştururken çalıştığınız kurumun hızlı ve kullanışlı bir veritabanı programı kullanmasına dikkat etmelisiniz

                      (5) Devamlılık Kriterleri: Sitenizin ne sıklıkla güncelleneceğini belirleyerek esnek bir yapı oluşturmalısınız. Tasarımın genişleyebilir şekilde olması sizi daha çok ürün tanıtma konusunda rahatlatacaktır. İleride çıkabilecek ek maliyetten koruyacaktır.

                      (6) Görsellik: Sitenin görsel bir standarda kavuşması için hareketli ve flash 3D animasyonlar kullanılmalıdır.

      6.WordPress ile web tasarımı iki amaç için kullanılmaktadır. Birisi kişisel istekler diğeri kurumsal isteklerdir.                

B. WORDPRESS İLE İLGİLİ TERİMLER

      1. Domain:

             a. Alan adı (Domain Name) bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan  bir internet kullanıcısı web sitesine sadece IP adresi ile ulaşabilir.

             b. Alan adları IP adreslerinin daha basitleştirilmiş akılda kalması için harflerle ifade edilmiş halidir.                              c. Alan adı almak için internet servis sağlayıcısına gidilebilir veya web hosting (barındırma) firmasından müşteri için bir alan adı kaydetmesi istenebilir.

             d. Alan adları satın alınmaz kiralanır. Bunun asgari süresi 1 yıl azami süresi 10 yıldır.

      2. Hosting

             a. Alacağımız alan adında yayınlanmak istene sayfaların, resimleri veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır.

             b. Web sitelerine ait oluşturulan dosyaları  saklayan ve internet kullanıcılarının erişimine bilgisayarlara web server  (web sunucu), bu veri saklama va yayınlama işlemine web hosting denir.

             c. Wordpress için Linux hosting kullanılmalıdır.

      3. FTP

             a. İngilizcesi File Transfer Protocol olan FTP’nin Türkçe anlamı Dosya Aktarma Protokolüdür.

             b. Bir Dosyayı FTP kullanarak başka bir TCP/IP ağı üzerindeki kullanıcıya yollamak için o ağdaki bilgisayarda geçerli bir kullanıcı ismi ve şifresi gerekmektedir. Bunu size hosting firmanız sağlayacaktır.

             c. FTP için Filezilla programı idealdir.

      4. Editörler

             a. Wordpressde kullanılan PHP dosyaları düzenlemek için metin belgesi kullanılabilir ancak işlevsel olarak kullanılabilecek programlar Dreamweaver, Notepad++’dır.

      5. Veritabanı

             a. Veritabanı düzenli yönetilebilir bilgiler topluluğudur. Bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte daha çok bu anlamda kullanılmaktadır.

             b. Kısaca bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.