Yerel Sunucuya (Localhost) Kurulum

1. Wampserver

                a.  Bilgisayarın bir sunucu olarak çalışmasını sağlamak için ve wordpress’i herhangi bir sunucuya (hosting) yüklemek yerine direkt olarak kendi bilgisayarımızda çalıştırmak istiyorsak önce bilgisayarımızı bir sunucu gibi çalıştırmalıyız.

                b. Bunun için bilgisayarımıza bir PHP, MySQL ve Apache yazılımlarının olması gerekir.

                c. Bunu sağlamak için bir “wampserver paketine” ihtiyaç vardır. Bu paketi barındıran en güvenilir site www.wampserver.com sitesidir. Bu siteden bir wampserver versiyonunu indirir ve masaüstüne kaydederiz.

                d. Burada dikkat edilecek husus wampserver’in iki türü bulunmaktadır. Bunlar “32 bit” ve “64 bit” olanlardır. İndirmemiz gereken versiyon bilgisayarımızın işletim sistemi ile uygun olmalıdır. Bilgisayarımızın işletim sisteminin özelliklerini anlamak için “Bilgisayarım” bileşenine sağ tıkla, çıkan menüden “özellikler”i seç burada “sistem” kısmının altında “sistem türü” bölümünde “32 bitlik işletim sistemi” ve “64 bitlik işletim sistemi” terimlerinin olduğunu görüyoruz.

                e.  İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yapacağımız işlem kuruluma başlamak

                f. Masaüstüne gelen wampserver dosyasına tıklamak suretiyle kurulumu başlatırız. Kurulum aşamasında bir wizard tarafından yönlendirilerek tamamlarız.

                g. Kurulum aşamasında wampserver dosyası default olarak “C:\wamp” isimli klasörle C sürücüsü içine kurulur. Masaüstünde bir kısayol oluştururuz.

                h.Kurulum işleminin tamamlanmasını müteakip program default olarak hangi tarayıcıyı kullanacağını belirtir. “OK” basar ve geçeriz.

                ı. Bu aşamada artık wampserver olarak bilgisayarımız hazırdır. Yapılacak iş “C:\wamp\www”  klasörünün içerisine wordpress altyapısını koymaktır.

                i.“Wamp” klasörüne yüklenen dosyalar artık PHP dilinde doğrudan çalışabilir ve herhangi bir tarayıcının adres barına “localhost” yazarak söz konusu klasörde oluşturmuş olduğum sayfalara ulaşabilirim

                j.  Mac OS işletim sisteminde PHP ve MySQL kurulumu daha farklıdır.

                k.Kurulmuş olan wampserver programının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için “Başlat” menüsünden “wampserver” tıkla eğer start çubuğundaki wampserver ikonası sarıdan yeşile dönüşüyor ise çalışıyor demektir.

      2. “msvcr110.dll” Hatasının Çözümü

                a. Bazı yüklemelerde bilgisayarımızın sisteminde eksik olan “msvcr110.dll” dosyasının olmaması nedeniyle bilgisayarımız hata verebilir.

                b. Hata kodu genellikle “http.exe” şeklinde olup metni; “mscvr110.dll dosyası bilgisayarınızda eksik olduğundan başlayamıyor.” Şeklindedir.

                c. Bunu gidermek için öncelikle www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 linkine tıklarız.

                d. “Select Language” penceresinden “english” seçip “download” düğmesini tıklarız.

                e. Burada “choose the download you want” wizardı açılır. Bu pencerede; “VSU3\vcredıst_x86” ; “VSU3\vcredıst_x64” seçim kutularını işaretleriz ve “next” butonuna tıklarız.

                f. Bundan sonra “karşıdan yüklemeler” klasörüne kaydederiz.

                g.Karşıdan yüklemler klasörünü açıp sırasıyla “çalıştır” komutuna basarız. Bu aşamada iki dosyadan biri çalışmayabilir, bunu önemsemeyiniz.

      3. WordPress’i Localhosting Alanına Kurma

                a. Bilgisayarımızı bir sunucu (host) gibi çalıştırdıktan sonra . Yapılacak iş “C:\wamp\www”  klasörünün içerisine wordpress altyapısını koymaktır.

                b. “www.wordpress.org.” adresine girilerek buradan “download wordpress” bileşeni tıklanır. Eğer Türkçe versiyonunu kullanmak isterseniz bunun için “tr.wordpress.org” adresine girmemiz yeterli olacaktır.

                c. “İndir” butonuna tıkladıktan sonra “farklı kaydet” diyerek dosyayı masaüstüne kaydederiz. Böylece masaüstümüzde zipli olarak 6.4mb boyutunda bir dosya olduğunu görürüz.

                d. Daha sonra Explorer tarayıcısını açarız ve adres çubuğuna “localhost” yazarız. Burada karşımıza çıkan ekranda hangi apache versiyonunun yüklendiği, hangi PHP versiyonunun, hangi MySQL versiyonunun olduğunu görebiliriz.

                e. Aynı ekran üzerinde yüklü bileşenleri de görmemiz mümkün. Burada yapacağımız işlem wordpress’i kurmak için bir veritabanına ihtiyacım var bu nedenle burada bir veri tabanı yani “MySQL Database” oluşturacağım. Bunun için de kullanacağım yöntem “PHP My Admin” olacaktır.

                f. Ekran üzerindeki “PHP MyAdmin” seçeneğine tıklanır. MySQL yönetim paneline ulaşırız ve buradan kendimize yeni bir database oluştururuz.

                g. Bu pencerede karşımıza çıkan veritabanı formunun isim bölümünü doldururuz ve “oluştur” butonuna tıklarız. (Bizim bilgisayarımızda bu mümkün olmadı “forbidden” şeklinde bir ikaz aldık)

                h. Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra masaüstüne dönüyoruz, indirme işlemi tamamlanmış olan zipli wordpress dosyamıza tıklarız.

                i.Bunun içindeki dosyaları açmam gereken yer ise şurası; “Bilgisayarım:\C\wamp\www” klasörünü çift tıklayarak açtıktan sonra wordpress paketini sürüklemek suretiyle buraya yüklüyorum. Yani wordpress klasörünü doğrudan bu klasöre kopyalamamız yeterli, bu işlemi yaptıktan sonra artık kuruluma hazır bir klasörüm olacak ve o klasöre bağlanarak kuruluma başlayacağım

                k. Bu klasöre bağlanmak için öncelikle “localhost’a” yüklediğimiz wordpress isimli klasörün ismini değiştiririz ve başlayacağımız projenin adını veririz.

                l. Daha sonra tarayıcımızın adres çubuğuna “www.localhost/projeadı”  yazar ve adrese gideriz.

                m. Bu adrese gittiğimizde karşımıza şu şekilde bir ikaz çıkar; “  Bir wp-config.php dosyası bulunamadı. Başlamak için bu dosyaya ihtiyacım var. wp-config.php dosyasını web arayüzü ile oluşturabilirsiniz ama bu her sunucu düzeninde çalışmayabilir. En garanti yok dosyayı kendinizin oluşturmasıdır.” Bu hata mesajında sistem bize bir “config.sys” dosyasının bulunmadığını belirtiyor.

                n. Hata mesajının altında bulunan “bir ayar dosyası yarat” butonuna tıklayarak konfigrasyon dosyasını yaratırız.

      4. PHPMyAdmin” “Forbidden” Hatası

                a. Eğer localhost üzerinde kurduğunuz wampserver’da “phpmyadmin” komutuyla wordpress’inizi çalıştıracağınız bir database oluşturmak istediğinizde karşınıza açılan sayfada “forbidden” çıkıyorsa, bu durumda “phpmyadmin forbidden hatası’na” maruz kalıyorsunuz demektir

                b. Bu hatayı gidermek için yazılım dosyaları üzerinde oynamamız gerekecektir. Bu nedenle yazılım amaçlı kullandığımız program olan “notepad++” programını edinmekte fayda var.

                c. Bu hatayı gidermek için izlenecek yazılım yolu müteakip maddelerde anlatılmıştır.

                d. “C:\\wamp\allias\phpmyadmin” pathini izleyerek “phpmyadmin” klasörüne gideriz.

                e. Bu klasörü notepad++ ile birlikte açarız.

                f. Karşımıza aşağıdaki komut yapısı gelecektir.

Alias/phpmyadmin “c:/wamp/apps/phpmyadmin4.1.14/”
 
# to give accessto phpmyadmin from outside
# replace the lines
#
# Require local
#
# by
#
# Require allgranted
#
 
<Directory”c:/wamp/apps/phpmyadmin4.1.14/”>
   Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
   AllowOverride all
  <IfDefine APACHE24>
    Require local
  </IfDefine>
  <IfDefine !APACHE24>
    Order Deny,Allow
       Deny from all
       Allow from 120.0.0.1
      </IfDefine>
  php_admin_value upload_max_filesize 128M
  php_admin_value post_max_size 128M
  php_admin_value max_execution_time 360
  php_admin_value max_input_time 360
</Directory>

                g. Buradaki 21’nci satırdaki “deny from all” ibaresindeki “deny” kelimesini seçeriz. (Bu durumda yazılımdaki bütün “deny’ler” yeşile boyanır ama sadece ilgili olan değişir) Bu komut yerine “Allow” komutunu yazarız.

                h. Yine yazılımdaki “Allow from 120.0.0.1” ibaresi yerine “Allow from all” ibaresini yazarız. Yazılım aşağıdaki şekle gelir.

Order Deny,Allow      
Allow from all        
Allow from all      
</IfDefine>

                i.Daha sonra CTRL+S ile kaydederiz ve kapatırız.

                k. Aynı yazılımı “sqlbuddy” ve “webgrind” klasörleri için de yaparız.

      5.  Sitemizin yönetim paneline bağlanmak için adresin arkasına “/wp-admin” yazılarak ulaşılabilir.